Điều Chúng Ta Tin: (What We Believe Together - Vietnamese Translation)

2009, 161 pp
Borrowed Items Ship free with Membership

Ngày nay, hơn 1,5 triệu Cơ đốc nhân là thành viên của các nhà thờ liên quan đến Mennonite. Họ nằm rải rác ở 67 quốc gia. Họ theo dấu lịch sử của mình đến phong trào Anabaptist, một phần của cuộc Cải cách Cấp tiến vào thế kỷ 16 ở Châu Âu.

Vậy những người thừa kế của phong trào nhà thờ tự do, chỉ kết nối lỏng lẻo với nhau, có niềm tin gì chung cho đến ngày nay?

Cuốn sách này khám phá bảy niềm tin được chia sẻ bởi các nhà thờ này, hiện đang ở sáu lục địa, những người luôn khẳng định rằng những gì họ tin tưởng sẽ được phản ánh trong cách họ sống.

Hội nghị Thế giới Mennonite đã ủy quyền dự án này và yêu cầu nhà thần học kiêm giáo viên Alfred Neufeld, ở Asuncion, Paraguay, viết bài bình luận này về những xác tín được chia sẻ. Bằng một phong cách phong phú và dễ đọc, anh ấy điền vào ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng, dựa trên Kinh thánh Cựu ước và Tân ước, cũng như các ví dụ và câu chuyện từ lịch sử và đời sống hội thánh hiện tại trên khắp thế giới. Rất hấp dẫn!

Viết với tư cách là một thành viên đến từ Nam bán cầu, Neufeld mang đến một cái nhìn mới mẻ về một phong trào đã hơn 400 năm hoạt động chủ yếu ở Châu Âu và Bắc Mỹ (phần lớn các thành viên hiện sống ở Nam toàn cầu).

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn về các niềm tin cốt lõi và các thực hành đã phát triển từ chúng, được các nhóm liên quan đến Mennonite trên khắp thế giới ngày nay nắm giữ.

Additional copies are available by contacting Gerry Keener.

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Our apologies, we are not able to process special orders shipped to your country.