Dancing With The Golden Frog: Global Warming & The Lord's Prayer

Book, 141 pp
Borrowed Items Ship free with Membership
Faith is a journey: sometimes literally so. Young people from three continents set out on a journey as part of an exchange project called Strangers No More set up by churches in Tanzania, the Netherlands and Indonesia. Exploring the topic of Global warming, they took the Book of Exodus and the Lord’s Prayer as travel companions. Along the way in Indonesia these ancient texts from the Bible gained new, green dimensions. The travelers found themselves presented with ten green commandments, which are passed on to everyone through this book. In addition to these commandments and practical examples, fine colour photos provide inspiration for tackling global warming.
Geloof is een reis: soms letterlijk. Jongeren uit drie continenten gingen op reis in het kader van een uitwisselingsproject genaamd Strangers No More, opgezet door kerken in Tanzania, Nederland en Indonesië. Ze onderzochten het onderwerp van de opwarming van de aarde en namen het Boek van Exodus en het Onze Vader mee als reisgenoten. Gaandeweg kregen deze oude teksten uit de Bijbel in Indonesië nieuwe, groene dimensies. De reizigers kregen tien groene geboden voorgeschoteld, die via dit boek aan iedereen worden doorgegeven. Naast deze geboden en praktijkvoorbeelden bieden fijne kleurenfoto's inspiratie voor de aanpak van de opwarming van de aarde.

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Sorry, we are not able to process special orders for your country.