Hauvpaug Kevntseeg Lawvle Mennonite Kev Tsompum: (Confession of Faith in a Mennonite Perspective - Hmong Translation)

Book, 1994, 14 pp
Borrowed Items Ship free with Membership
Kev lees txim ntawm kev ntseeg yuav tsum yog tus kheej. Kev ntseeg hauv tsev neeg lossis lub sijhawm tsis yog qhov chaw ntawm kuv qhov kev lees paub ntawm kev ntseeg. Los ntawm Mennonite Confession, peb tuaj yeem saib rov qab los ntawm peb cov poj koob yawm txwv ntawm txoj kev ntseeg uas tau sim los ua Khetos cov thwj tim tseeb, thiab rov ntsuam xyuas qhov tseeb ntawm Kaus Lim Kauslim kev ntseeg niaj hnub no los ntawm kev ntseeg Anabaptist thiab Mennonite keeb kwm uas tau pib hauv Tebchaws Europe. Kev txo hwj chim lees paub thiab kawm txog lawv keeb kwm thiab kev lees paub ntawm txoj kev ntseeg yuav pab tau zoo hauv lub neej ntawm peb cov thwj tim tiag tiag.

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Our apologies, we are not able to process special orders shipped to your country.