Từ hạt giống Anabaptist: (From Anabaptist Seed - Vietnamese Translation)

2007, 32 pp
Borrowed Items Ship free with Membership

Được ủy quyền bởi Hội nghị Thế giới Mennonite, cuốn sách này phác thảo những lời dạy và thực hành lịch sử của Người Báp-tít. Nó không phải là một tuyên bố chuẩn mực, mà là cung cấp một điểm khởi hành cho các cuộc trò chuyện tiếp tục, bên trong cũng như bên ngoài các nhà thờ liên quan đến Anabaptist.

Bao gồm các câu hỏi nghiên cứu để thảo luận thêm.

Được chọn cho Global Anabaptist-Mennonite Shelf of Literature.

Reserve for:

Please provide your contact information. We will check this item's availability and get back to you soon with the price and expected time of delivery.

Sorry, we are not able to process special orders for your country.